Australia takes gold in the men's 100m Kayak Four

23 Apr 2015

Australian athletes Jacob Clear, Tate Smith, David Smith and Murray Stewart win Australia's first gold medal in the men's Kayak Four 1000m.

Logo